Có nên dùng đông trùng hạ thảo cho trẻ 5 tuổi không?

Hoàng Hợp

Có nên dùng đông trùng hạ thảo cho trẻ 5 tuổi không?

Xin chào, công ty có thể cho tôi hỏi sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty có thể dùng cho trẻ 5 tuổi không ? xin cảm ơn

TRẢ LỜI: