Phương thức thanh toán

Thông tin về các phương thức thanh toán

Hình thức 1: Thanh toán bằng tiền mặt nếu Quý khách đến trực tiếp Công ty mua hàng

Hình thức 2: Thu hộ (COD) Quý khách thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhận hàng

Lưu ý : Mọi khúc mắc cần gọi ngay đến hotline 0899.169.555 của Công ty